Psykologisk Rådgivning

Hej!

Du har redan tagit första steget att hjälpa dig själv att må bättre genom att hitta till min hemsida. Känner du att du skulle må bra av ta kontroll över ditt liv genom att prata med någon utomstående som inte dömer dig eller har några förutfattade meningar om dig eller din situation? Då kanske jag kan vara till hjälp. Jag kan erbjuda traditionell person- till-person samtalsterapi och erbjuder även samtalsterapi online; via e-post samt via telefonsamtal.

Tillsammans arbetar vi med hela ditt jag, både kropp och själ. Tillsammans kan vi undersöka och skapa förståelse för det förflutna, nuet och framtiden. Vi kan också titta på vad som hindrar dig att nå dina mål, bryta tankemönster och tillsammans få dig att våga prova nya tankar och idéer som för dig närmare dina mål. Och du; det finns inte några problem som är förstora eller för små.

Exempel på arbetsområden:

 • Självkänsla och självförtroende
 • Depression och ångest
 • Relationer
 • Missbruk
 • Trauman
 • Sex och samlevnad

Mitt arbetssätt och utbildning, så kallad integrativ terapi, blandar många olika typer av terapiformer och tekniker för att på bästa sätt ska fungerande förutsättningar för dig. De vanligaste (men inte uteslutande) metoder jag använder mig av är:

 • Kognitiv beteendeterapi – vi jobbar med att förändra tankevanor till ett tankesätt som är positivt.
 • Psykodynamisk terapi – vi går på djupet in i det undermedvetna för att skapa förståelse för nuet.
 • Personcentrerad terapi – vi jobbar på att känna bekräftelse, bygga självkänsla och självförtroende på ett ärligt men omtänksamt och empatiskt sätt.
 • Mindfullness – vi jobbar på att leva i nuet. Att kunna stänga av och tillåta sig själv pauser i det som är tungt.

Utbildning:

 • Magisterexamen i Psykoterapi (Counselling) från University of Manchester, 2012.
 • Fil.kand i Psykologi från Manchester Metropolitan University, 2007

Arbetserfarenhet:

 • The Lesbian and Gay Foundation: uteslutande arbete med unga personer som på något sätt identifier sig som homosexuell, bisexuell eller transexuell.
 • Tregenna Group Practice: arbete på vårdcentral med patienter med remiss från husläkare.
 • Egen klinik sedan 2012