Om Sara

Mitt intresse för det mänskliga psyket har varit livslångt. Redan som ung tonåring fann jag filmer som När Lammen Tystnar oerhört facinerande. Vad är det som får en människa att kunna begå onda handlingar? Föds man ond? Jag trodde aldrig riktigt inte på att det finns onda männsikor och det tror jag fortfarande inte. Jag tror mer på att en blandning av hjärnskador, mentalsjukdomar och traumatiska upplevelser i unga år som tillsammans kan trigga en perfekt storm.

Mitt intresse höll i sig. Jag fann det facinerande att studera männsikor, obeservera hur de gör i olika situationer och jag har slukat bok efter bok om livsöden. Så småning om började jag tänka att det här kanske fatiskt är något jag skulle jobba med och var övertygad om att jag skulle bli en utmärkt psykolog.  I 20-årsåldern hamnade jag i Manchester, England på Manchester Metropolitan University där jag tog examen i psykologi. Dock insåg jag att psykolog kanske inte riktigt helt var rätt. Jag ville ju jobba med att hjälpa människor att känna sig hörda, få ta del av deras livsöden och kunna hjälpa dem att göra förändringar i sina liv så att livskvaliten blev bättre. Jag upplevde ofta att männsikor som jag inte ens kände kunde anförtro sig till mig,

För att utveckla och använda den förmågan på bästa sätt började jag på en magisterexamen i counselling, som på svenska hamnar rent terapimässigt högre än både samtalsterapeuter och kuratorer men något lägre än en psykoterapeuter. Kursen var  även vad som kallas integrativ, vilket betyder att man utformar terapin efter klientens eller patiemts induviduella behov. Vissa männsikor behöver hjälp med att hantera symptom genom kognitiv beteende terapi medans andra har ett stort behov av gå åt det psykodynamiska hållet och vill förstå olika samband. Ansvaret att lära mig om olika tekniker och teorier ligger på mig som terapeut vilket passar mig utmärkt eftersom jag älskar att läsa och lära mig nya saker. Dessutom har det alrig riktigt passat mig att tro att det bara finns ‘en sanning’ som alla männsikor ska passa in i. Nej, vi är alla individer med olika erfarenheter.

I kursen var  praktig, handledning och personlig utveckling byggstenarna i utvecklas till en bra professionell terapeut. Min prakrik gjorde dels för en husläkarmottganingen Tregenna Group Practice där patienter vart refererade av sin läkare. Tregenna ligger i ett av de fattigaste områdena i hela Europa, där människor får strida hårt för ren överlevnad och där incest och sexuellt utnyttjande är så vanligt förekommande att det snubb ansågs som en sak som händer när man växer upp. Depression, ångest och missbruk var de vanligaste problematiken. Min andra praktikplats var på The Lesbain & Gay Foundation, en välgörenhetsorgansation riktigtad till ungdomar och vuxna som på ett eller annat sätt identifierade sig som LGBT. Här låg fokus i terapin ofta på känslan av utanförskap, identitetsfrågor och tillhörighet då det inte var ovanligt att någon som kom ut i religiösa familjer blev förksjutna.

Sedan 2012 driver jag min egen klinik här i Sverige. Jag tror mycket på terapi via telefon eller mail, då många har svårt av olika anledningar att ta sig hemifrån eller helt enkelt känner sig tryggare på det sättet. Sedan oktober 2014 har jag även jobbat i skola på lågstadiet, från början som timvikarie men sedan som resurspedagog  till barn som var utåtagerande och behövde stöd i att bygga bra relationer till de andra barnen. Detta kommer jag fotsätta med det kommande året fast på en annan skola.

Som person är jag väldigt ödmjuk, empatisk, ärlig och humoristisk, något som jag absolut tycker är viktigt inom terapi. Jg tycker även att det är viktigt att prata med medmännsikor som just det, även när det kommer till barn och det är viktigt att aldrig dömma. Jag är även ganska spirituell, jag vet inte exakt vad det är jag tror på, precis som jag nämnt tidigare tror jag inte att det bara finns en teori, religion eller tankesätt som är det sanna. Jag vet bara att det finns en hel del mänskligheten inte har kunskap om än. Det är nog detta som har lett mig till att slå ihop smycken och terapi. Man behöver inte fullt ut tro på crystal healing för att se att vissa färger, former, lukter och strukturer talar mer till en än andra.

Sist men inte minst vill jag verkligen tacka de klienter, patienter och barn som har gett mig äran att få ta del av deras livshistorier och få vart med att se deras livskvalite förbättras!

IMG_0688 (1)